Våra tjänster

Digital samordning

Digital samordning inom gemensamma driftplatser. Samporten är vår SaaS-plattform där vi laddar upp din driftplats och bjuder in alla parter. Genom att kartlägga alla ansvarsområden och relevanta regelverk skapar vi en komplett digital tvilling av alla rådande omständigheter. 

Hållbarhetsrapportering

Vi erbjuder en marknadsledande hållbarhetsrapportering tillsammans med IBM ®Envizi Suite. Med aggregerad datainsamling hjälper vi organisationer att framgångsrikt möta dagens krav på hållbarhetsrapportering, spårbarhet och systematisk förbättring genom hela värdekedjan. 

Informationsstyrning

Vår plattform för dokumenthantering och styrning av informationen i datatabeller. Vi integererar information från källan till olika användningsområden för att uppnå spårbarhet och effektiv användning.

Vi undersöker och anpassar vårt utbud

Vår affärsidé är att forma det bästa erbjudandet. Det är meningen med våra medarbetare och partners.

Vi har en inspirerande och transparent arbetskultur för att ge all fokus åt praktiska lösningar för våra kunder