Digital samordning

% effektivare BAS

% Effektivare projektuppstart

Operativ styrning för drift och projekt

 

 

Samporten är vår plattform för operativ drift och samordning i ett visuellt och användarvänligt gränssnitt. Kartlägg samordningsområden, gällande riktlinjer och lokala förutsättningar och upprätta en fullständig bild av vad som gäller. Samordna projekt och underhåll för en effektivare och säkrare produktion. 

Funktion

 

Full överblick av hela beståndet eller anläggningen. Vi förenklar samordningen med automatik och visuella verktyg direkt i webben. Du styr över behörigheter och ansvarsfördelning.

Enhetligt

Funktionalitet som uppfyller lagar och krav i en enhetlig lösning som passar alla. Vi förädlar befintliga data och skapar en gemensam igenkännlighet.

Tillgängligt

Planering och samordning med rätt information på rätt plats. Användarvänliga verktyg med mindre beroenden ger ökad effektivitet.

Enkelt

Vi samlar nödvändiga data för analys och behov genom automatisering och styrning i Samporten. Ett tekniskt stöd för såväl långsiktig planering som snabba insatser.

Från planering till arbetsmiljösamordning

När flera företag arbetar på samma arbetsställe krävs en samverkan för att upprätthålla en säker arbetsmiljö och en effektiv produktion. Produktionen föranleds av en planering som involverar flera parter.

Samordningsmöten kan ha fler namn men syftet är detsamma, att samverka för att säkra en god arbetsmiljö och förebygga störningar. I en miljö där flera företag ska upprättahålla en samsyn kring driften krävs en omfattande samordning. Idag hanteras samordningen i form av minnesanteckningar, förteckningar och olika bolagsinterna verktyg för planering. Utöver den löpande samordningen finns det andra faktorer som måste underhållas såsom deltagarlistor, kontaktuppgifter mm.

Med Digitaliserad samordning skapar vi effektiviseringsvinster rent administrativt men främst inom de praktiska momenten. Det snabbaste sättet att uppnå en gemensam bild av arbetsplatsens förutsättningar är att visualisera den och dess aspekter.

När vi har uppnått samsynen kan vi samverka och styra hur ytorna kring arbetsplatsen disponeras och säkerställa kravuppfyllnaden.

Välkommen till Samporten.

 

boka en demo!

klicka här och fyll i dina uppgifter så återkommer vi!