Hållbarhets-rapportering

förprogrammerade datakällor

år på marknaden

Samla alla data på en plats

Hållbarhetsrapportering med världsledande automatik. Som partner till IBM erbjuder vi den mest kraftfulla plattformen för ESG rapportering för medelstora och stora bolag. Vi implementerar systemstödet, arbetsprocessen och erbjuder två driftlösningar som standard. 

Förbered för CSRD

En kort vägledning för mer info.
3 minuters läsning

För att komma igång måste bolagsstyrelsen och verksamheten förstå det nya direktivet och standarder som följer. Vi reder ur begreppen och innebörden!

En datautmaning

Hållbarhetsredovisning är en datautmaning. Förmågan att hantera informationsströmmar, beräkningar och tolka resultatet ligger i bra teknik. 

Hållbarhetsdata måste ha en bra kvalitet och vara spårbar vid en revision. Det kräver ett handlingsbart system som är enkelt att använda. 

IBM & Envizi

IBM (International Business Machines) är ett multinationellt teknikbolag som utvecklar och säljer både hårdvara och mjukvara. IBM Svenska AB är baserat i Kista/Stockholm och tillhandahåller sitt utbud tillsammans med sina Business partners. Envizi grundades 2004 i Australien och har utvecklat den mest robusta plattformen för hållbarhetsrapportering och energianalys. 2010 blev IBM kund till Envizi och minskade sitt koldioxidutsläpp för sina kontor med 62% fram till 2021. Därefter förvärvade IBM hela företaget 2022 och Envizi ingår numera i IBMs systemportfölj. 

Som Business Partner till IBM erbjuder Edsvärd hela leveransen av Envizi. Det innebär att vi går igenom Scoping tillsammans med er och implementerar de moduler och funktioner som ni är i behov av. Vi skalar Envizi till era önskemål, implementerar och utbildar er personal i all hantering, till den nivå som passar er. Vi finns alltid tillgängliga med dedikerad Customer Success manager.

Plattformen

Envizi från IBM är det mest kompetenta system på marknaden för att samla in, analysera och redovisa ESG-data. Envizis främsta styrkor är

 

Automatisering

En hög grad av automatisering gällande att hämta in data till systemet, vilket sparar tid för användaren och ökar säkerheten eftersom all data går att spåra till råkällan och systemet visar när importen av data avviker från normalfallet. Robusthet, spårbarhet och transparens. 

Flexibelt

Flexibilitet genom de 9 olika modulerna i systemet, det är lätt att skala upp systemet utefter att behoven ökar, med fler moduler eller med add-on Supply Chain Intelligence. Även flexibilitet i olika sätt att visualisera och analysera resultat samt möjligheter att lägga till mätpunkter som är angelägna för Blentagruppen t.ex. livsmedelssäkerhetsstandarder, certifieringar, nationella miljötillstånd relaterade till miljöbalken. 

Tillgängligt

Obegränsat antal användare vilket möjliggör för kunden kan bjuda in interna team och intressenter som kan klicka runt och få inblick i hållbarhetsarbetet eller revisorer som kan spåra data vid en extern revision.