The Sparkling Sustainability Summit

Den här veckan vill vi dela nyheten kring vårt första partner-event. Tillsammans med våra samarbetspartners IBM, Addedo och Fujitsu anordnade vi ett event med temat ”Automatisering av CSRD-rapportering” på Sturehof i Stockholm.

Inspiration & break out

Under tre timmar diskuterade vi tillsammans med ett sextiotal deltagare från en rad olika branscher, från fastigheter till detaljhandel, hur man kan automatisera hållbarhetsrapportering med tonvikt på fastigheter och stora scope 3 (retail och portfoliobolag).

Fokus låg på det digitala hållbarhetsredovisningssystemet Envizi och hur det kan sammankopplas med befintliga ekonomiska system och andra system som till exempel fastighetssystem. Fujitsu berättade om insamling av grunddata och hur sensorer kan hjälpa till att ytterligare lyfta nivån på grunddatainsamlingen.

Under eventet passade vi på att fråga deltagarna på en skala 1-10, hur de bedömer sitt bolags digitala mognadsgrad med avseende på hållbarhetsrapportering, gemensamt för deltagarna var att de skattade den digitala mognaden som låg (medel: 2.6).